De doelen van de website zijn op voortreffelijke wijze vertaald in een zeer effectieve website die als voorbeeld kan dienen voor vele kerken.’

Maar ik wil niet alleen inspiratie opdoen, ik wil iets léren. En dus legde ik een aantal vragen voor aan Armen Mnatsian, teamleider van de website van Best Life Church en professioneel websitebouwer. Hoe hebben zij het bouwen van hun site aangepakt en waar liepen ze tegen aan?

Tips van de professional

  • Maak vooraf afspraken en zet op papier wat je wilt.
  • Kijk goed naar je doelgroep en maak de content aansprekend.
  • Structureer de taken voor de verschillende personen in jouw web-/communicatieteam.
  • Maak de site responsief, dus geschikt voor mobiel en tablet.
  • Maak voldoende tijd vrij, het bouwen van een website is een groeiproces.

Wat was jullie doel met de website?

‘We hebben vooraf eigenlijk nooit een doel op papier gezet. Als websitebouwer heb ik daar wel op aangedrongen, maar in een kerk werk je met vrijwilligers die daar anders mee omgaan. Dat maakte het overigens wel extra lastig om de website te bouwen. De site moest een goede afspiegeling zijn van de gemeente en jonge mensen aanspreken. We gebruiken daarom zoveel mogelijk foto’s van eigen gemeenteleden, vooral als ze vallen binnen die doelgroep. Met het oog op dat doel vond ik het verder belangrijk dat onze site geschikt is voor mobieltjes, want daar zoeken jongeren hun informatie.’

Met hoeveel mensen werken jullie aan de site?

‘We hebben een klein communicatieteam van drie personen, dat iedere twee weken vergadert. Maar een goede site is teamwork. Vanuit het communicatieteam sturen we anderen aan, zoals een designer, fotografen, cameramensen, mensen die de opnamen bewerken, mensen die getuigenissen schrijven, het geluidsteam dat voor mp3-opnamen zorgt, enzovoort. De taken zijn duidelijk gestructureerd en het is belangrijk dat je aanvaardt wat een ander kan. Je moet ervan uitgaan dat hij het beter kan dan jijzelf. Onze voorganger weet bijvoorbeeld wel waar hij heen wil met de gemeente, maar hij weet niet hoe je een website moet bouwen. Dat heeft hij daarom aan anderen toevertrouwd. Die ruimte en dat vertrouwen is heel belangrijk.’

Hoeveel tijd ben je kwijt aan het bouwen en onderhouden van een goede site?

‘Heel veel tijd! Voordat definitief werd besloten hoe onze site er moest uitzien, heb ik drie eerdere versies weggegooid. Je bent er niet zomaar. En ook al hebben we nu een prijs gewonnen, toch kunnen er allerlei dingen nog beter. Een goede website is dus een groeiproces.
Aan het technische onderhoud ben ik iedere week al 2 uur kwijt. Esther de Jong, onze secretaresse is wekelijks ook snel 4 uur bezig met het actueel houden van de content. Dan zijn er nog mensen bezig met de mp3’s, foto’s, social media, enzovoort. En dan zouden we eigenlijk nog meer ideeën uitwerken, zodat het steeds de moeite waard blijft om de site te bezoeken.’

Zoveel tijd, is dat het wel waard?

‘Absoluut. De generatie van nu zoekt zijn informatie op zijn mobieltje. Mensen zijn overal, behalve in de kerk. Dus hoe wil je ze bereiken als je niet online te vinden bent? Uiteindelijk is dat je doel en opdracht.’
Ook de secretaresse van Best Life Church, Esther de Jong, merkt dat mensen via de site binnenkomen bij de gemeente. ‘Ze googlen op ‘kerk in Utrecht’ en komen zo bij ons terecht. Je website is écht je visitekaartje. De aantrekkelijkheid van een site bepaalt of je met een organisatie in zee gaat, maar dat geldt ook voor kerken. Het zegt iets over wie je bent.’

Wat waren de grootste knelpunten waar jullie tegen aanliepen?

‘Het feit dat er zoveel mensen konden meepraten over de site. Iedere dag werd er weer een nieuw idee geopperd. Dat werkt niet. Zo kom je nooit online. Bovendien is het niet nodig, als je het maar gepland, gestructureerd en doelgericht aanpakt. Maak vooraf afspraken en zet op papier wat je wilt.’

Webfish Award

Acreacom won de Webfish Award 2013, een award die jaarlijks wordt uitgereikt aan organisaties en personen in het Nederlandse taalgebied die het christelijk geloof het beste onder de aandacht brengen via websites, social media of apps. Er zijn drie categorieën, nl. kerken, organisaties en particulieren. De Webfish Awards2013 is een gezamenlijk initiatief van IKON, Katholiek.nl, Protestantse Kerk, Raad van Kerken, FKT Universiteit van Tilburg en de Protestantse Theologische Universiteit.